Електротехника - Начало
Клуб приложна електротехника и електроника
"Да направим училището привлекателно за младите хора" съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г