Електротехника - Gallery
Клуб приложна електротехника и електроника
31.03.2012
Първо посещение в ТУ Варна, катедра Теоретична и измервателна електротехника
8 снимки
10 клипа
08.04.2012
Второ посещение в ТУ Варна, катедра Микроелектроника
25 снимки
0 клипа
21.04.2012
Конструиране на електронни схеми с комплект SNAP circuits
13 снимки
0 клипа
Практика
Практическа работа по изработване на различни електронни устройства
8 снимки
0 клипа