Електротехника - Presentation
Клуб приложна електротехника и електроника
Препоръчително е да изтеглите презентацията и да я гледате през PowerPoint.
Така ще се избегне загуба на някои от ефектите.

Изтегли